کل یوم عاشورا،کل ارض کربلا ژانویه01

برچسب ها

نوشته های مربوطه

به اشتراک بگذارید

کل یوم عاشورا،کل ارض کربلا

بازهم محرم فرا رسید و خیمه های عزاداری برپا شد.باز هم یادآوری نهضت عاشورا و مقاومت.باز هم یادآوری مظلومیت و مقاومت.باز هم یادآوری به خاک و خون کشیده شدن حق برای زنده ماندن.

لطفا به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

بازهم محرم فرا رسید و خیمه های عزاداری برپا شد.باز هم یادآوری نهضت عاشورا و مقاومت.باز هم یادآوری مظلومیت و مقاومت.باز هم یادآوری به خاک و خون کشیده شدن حق برای زنده ماندن.

 

یا حسین،الان که محرم فرا رسیده ،خود شما بگید من برای چه کسی زاری کنم؟!!،برای چه چیزی مویه کنم؟!! 

برای علی اصغرتان یا برای دهها علی اصغری که امروز در نوار غزه دارند به خاک و خون کشیده میشوند؟

برای بسته شدن آب بر روی شما و یارانتان یا برای ماهها بسته شدن آب و غذا و دارو و… بر روی مردم غزه در این روزها؟

برای خیانتی که مردم کوفه و مکه و مدینه و شام بر شما روا داشتند یا برای خیانتی که امروزه کل جهان عرب و دول مسلمان از مصر و عربستان و …بر مردم غزه و کل اسلام و مسلمین روا میدارند؟

برای مقاومتی که شما و یارانتان برای احیای حق کردید و به خاک و خون کشیده شدید یا برای مقاومتی که امروز مردم غزه برای احیای حق خود میکنند و دارند به خاک و خون کشیده میشوند؟

یا حسین،الان معنی “کل یوم عاشورا،کل ارض کربلا” را میفهمم.الان میفهمم که هیچوقت عاشورا و کربلا تمام نمیشود.الان میفهمم که چرا هرسال باید نهضت عاشورا و شهادت شما و یارنتان را اینگونه یادآوری کرد و زنده نگه داشت.الان میفهمم که چرا فرمودید هرچه میخواهیم باشیم ولی فقط آزاده باشیم.الان میفهمم که چرا شما و یارانتان و خانواده تان همگی کشته شدند تااینکه پیروز شدید،تااینکه “جاودانه” شدید.آری جاودانه و راز جاودانگی که در مقاومت است.