پاسخ به یک سوال دسامبر01

برچسب ها

نوشته های مربوطه

به اشتراک بگذارید

پاسخ به یک سوال

چند وقتی بود سوالی به ذهنم رسیده بود که بعد فهمیدم سوال خیلی دیگر از جوانها هم هست که البته جوابی برای آن نداشتند.این بود که تصمیم گرفتم دنبال جوابش بگردم و سوال و پاسخ را در وبلاگم قرار بدهم.از آنجایی که سوال یک سوال مذهبی بود به سراغ آیت الله منتظری رفتم و ایشان هم پاسخ دادند که شما را برای دیدن سوال و پاسخ به ادامه مطلب دعوت میکنم.

فقط از شما خواننده محترم خواهشمندم که اگر نظری در این باره داشتید یا پاسخی دیگر برای این سوال داشتید حتما در قسمت نظرات بیان بفرمایید.

سوال:

با توجه به این که سال قمری سالی متغیر است و به طور مثال ماه محرم در یک سال در تابستان است و در سالهای بعدی در زمستان است ،چگونه  این موضوع قابل قبول است که “سالروز شهادت یا تولد امامان” یک بار در تابستان و بار دیگر در زمستان باشد. آیا نمیتوان با توجه به مستنداتی که از سال و روز این مناسبات وجود دارد آنها را با روزهای شمسی تطبیق داد تا همواره روز ثابتی برای این مناسبات وجود داشته باشد و به واقعیت هم نزدیکتر باشد؟

البته این موضوع برای ماه هایی همچون رمضان قابل قبول است ولی برای مناسباتی همچون سالروزهای شهادت و تولد سوال برانگیز است؟

پاسخ: