رفتن مکرر برق در طول شبانه روز به امری عادی تبدیل شده است ژانویه01

برچسب ها

نوشته های مربوطه

به اشتراک بگذارید

رفتن مکرر برق در طول شبانه روز به امری عادی تبدیل شده است

این روز ها با گرمی شدید هوا ،رفتن برق در طول شبانه روز به امری عادی تبدیل شده است.این بود که با خودم گفتم یه پستی را به این موضوع اختصاص بدهم.شاید آرزوی خیلی از ما ها داشتن شهری با آب و رنگی مثل توکیو باشد.چند تا عکسی هم از شب های این شهر براتون گذاشتم که ببینید و قدری تامل کنید که آیا برای ما امروزه داشتن شهری با این ظاهر امکان پذیر هست؟ مسلماً جواب منفی خواهد بود .چرا که همین جوری تو تامین برق مورد نیاز خونه ها و…مانده ایم چه برسد تامین برق برای ظاهر شهر.اگر هم خدای ناکرده بخواهیم همچین شهری با همچین آب و رنگی داشته باشیم باید چند روز خاموشی داشته باشیم تا فقط یک شب بتوانیم به آرزوی خود برسیم.

البته فقط در تابستان نیست که به علت گرمی هوا با کمبود برق مواجهیم.اگر یادتون باشد در سرمای زمستان هم با قطعی برق مواجهیم.فقط فرقش این است که در تابستان می گویند (مسئولان محترم را میگم) آب نیست و در زمستان می گویند گاز نیست.و یا می گویند به علت سرمای شدید یا گرمای شدید مصرف بالا رفته و ما برای تامین برق با مشکل مواجه هستیم.البته در نگاه اول آدم با خودش میگه ،خب بنده خداها راست میگند.این ها که تقصیری ندارند.اما کمی که فکر میکنیم به این موضوع پی میبریم که ۱۰۰ درصد این مسئولین ذیربط هستند که مقصر هستند.حالا بگو چرا؟

این روز ها با گرمی شدید هوا ،رفتن برق در طول شبانه روز به امری عادی تبدیل شده است.این بود که با خودم گفتم یه پستی را به این موضوع اختصاص بدهم.شاید آرزوی خیلی از ما ها داشتن شهری با آب و رنگی مثل توکیو باشد.چند تا عکسی هم از شب های این شهر براتون گذاشتم که ببینید و قدری تامل کنید که آیا برای ما امروزه داشتن شهری با این ظاهر امکان پذیر هست؟ مسلماً جواب منفی خواهد بود .چرا که همین جوری تو تامین برق مورد نیاز خونه ها و…مانده ایم چه برسد تامین برق برای ظاهر شهر.اگر هم خدای ناکرده بخواهیم همچین شهری با همچین آب و رنگی داشته باشیم باید چند روز خاموشی داشته باشیم تا فقط یک شب بتوانیم به آرزوی خود برسیم.

البته فقط در تابستان نیست که به علت گرمی هوا با کمبود برق مواجهیم.اگر یادتون باشد در سرمای زمستان هم با قطعی برق مواجهیم.فقط فرقش این است که در تابستان می گویند (مسئولان محترم را میگم) آب نیست و در زمستان می گویند گاز نیست.و یا می گویند به علت سرمای شدید یا گرمای شدید مصرف بالا رفته و ما برای تامین برق با مشکل مواجه هستیم.البته در نگاه اول آدم با خودش میگه ،خب بنده خداها راست میگند.این ها که تقصیری ندارند.اما کمی که فکر میکنیم به این موضوع پی میبریم که ۱۰۰ درصد این مسئولین ذیربط هستند که مقصر هستند.حالا بگو چرا؟

 

 

 

 

 

 

 

 آنچه که مسلم است این است که  جمعیت روز به روز رو به افزایش و صنعت روز به روز رو به گسترش است و در نتیجه نیاز به انرژی پاک برق هم روز به روز رو به فزونی.در نتیجه مصرف نه تنها در ایران بلکه در کل جهان رو به افزایش است و مسلما هم، زمستان سرد است و تابستان گرم !!! اما آنچه باعث می شود ما با کمبود مواجه نشویم آینده نگری ،تدبیر ،مدیریت ،کارآمدی و…است.اگر امروز مسئولین قادر به تامین برق مورد نیاز مردم نیستند علتش نه گرمای شدید است ،نه سرمای شدید و نه خشکسالی و… این بهانه است.تنها علت کم کاری است.کم کاری در ایجاد نیروگاه های جدید و مدیریت نیروگاهای فعلی.آیا جمعیت کشور ما از کشورهایی همچون آمریکا، کانادا،ژاپن و… بیشتر است؟آیا صنعت ما از این کشور ها گسترده تر است؟ پس چگونه است که این کشور ها با وجود سرماهای شدید در زمستان و گرماهای طاقت فرسا در تابستان چند ثانیه هم خاموشی ندارند؟ (فقط دروغ نگیم در طول سال به افتخار ادیسون یک دقیقه خاموشی دارند).اگر هم به هر علتی برق یکی از شهرهای این کشورها برود ،این قدر غیر عادی هست که در اخبار بازگو میکنند.به طور مثال شاید بارها شنیده باشید که در اخبار اعلام میکنند مثلا برق فلان ایالت آمریکا برای ساعاتی رفت و زندگی مردم مختل شد.پس خبر ندارید که این جا روزی دو بار داره برق میره ،اون هم وسط گرمای ظهر این روزها.البته من اصفهان را میگم. الان در اصفهان بلا استثنا برق در هر روز یک یا دو نوبت میرود و در هر نوبت بیشتر از ۲ ساعت.( البته شاید باورتون نشه یک روز سه بار رفت). ضمن این که در اکثر خیابانها و پارکها و پلها که در شب مانند نگین میدرخشند چراغها خاموش است و این برای اصفهان که یک شهر توریستی است بسیار تاسف برانگیز است.

خلاصه این که من نه ضد انقلابیم نه هیچ چیز دیگر.این قدر که من (و مسلما همه جوانهای ایرانی) عرق ملی داریم شاید مردم این کشورها نداشته باشند.برای همین لیاقت مردم بیشتر از این حرف هاست که آنها را فقط برای انتخابات و راهپیمایی و…بخواهیم و توجهی به نیازهای اولیه و اساسی آنها نداشته باشیم.لذا باید واقعیت ها را پذیرفت وباید گفت اگر امروز ما با کمبود تامین برق مواجه هستیم تنها به علت نداشتن نیروگاه های مجهز کافی در کشور است. همون طوری که در زمستان به علت نداشتن پالایشگاه و غیره قادر به تامین گاز نیستیم و باعث مرگ بعضی از هموطنانمون شد،در حالی که بیشترین ذخایر گازی را در کشور داریم.البته خدا کنه بعد از این همه جنجال و تحریم و مصیبتی که مردم ایران برای انرژی بسیار حیاتی هسته ای کشیدند، بتوانیم با راه اندازی نیروگاه های هسته ای این کمبود فاحش برق را تامین کنیم و دیگر نگوییم اتم نداریم یا هسته نداریم یا اورانیوم تمام شده و از این حرفا!!!

به امید آینده ای روشن و ایرانی آباد

 ” این نوشته مربوط میشود به برق رفتن های مکرر سال ۸۷ “