تحجر در بعضی قوانین آذر۱۲

برچسب ها

نوشته های مربوطه

به اشتراک بگذارید

تحجر در بعضی قوانین

یک خبری چند روز پیش خواندم مبنی بر اینکه طبق بخشنامه ای مجریان مرد و زن در برنامه های ترکیبی نباید با مهمان جنس مخالف رو به رو شوند و به صحبت بپردازند. به تازگی یک دستورالعمل جدید نیز در همین باره صادر شده است که در دستورالعمل جدید از سازندگان مسابقات تلفنی خواسته شده تا مجریان مرد، پاسخگوی شرکت کنندگان مونث نباشد و بالعکس.‌ به گزارش سایت خبری عصر ایران بد نیست بدانید قانون قبلی که همچنان در حال اجراست، اخیراً موجب شده تا شرکت یک مهمان خانم در یکی از برنامه‌های زنده شبکه سه که یک آقا اجرای آن را بر عهده دارد، با وجود حاضر بودن وی در استودیو منتفی شود. بعد از شنیدن چنین قانونی و قوانینی بدین شکل ، اولین کلمه و مفهومی که به ذهن انسان می آید تحجر و جمود است.

تحجر در لغت به معنای تصلّب و جمود فکری است، و در تعریف متحجران باید گفت: متحجران کسانی هستند که اولاً، قدرت تعمق در دین و استنباط و فهم احکام شریعت را نداشته اند و ثانیاً، همواره اسیر قالبهای حوادث می باشند و نمی توانند از صورت ظاهری حوادث بگذرند و به مبانی و خمیرمایه های رخدادهای اجتماعی برسند.
 نکته قابل توجه اینکه هرگاه پدیده “تحجّر” یعنی جهل و نادانی در فهم مسائل دینی و سیاسی با تعصب آمیخته شود، مولود شومی به نام دگماتیسم متولد می شود که به مراتب خطرناک تر از جهل و نادانی صرف می باشد. به عنوان نمونه، خوارج در اثر درآمیختن قصور فهم و لجاجت و تعصب به یک نیروی اجتماعی خطرناک و مخرّب تبدیل شده بودند.
 دگماتیسم همان تحجّرگرایی افراطی است که در اثر انعطاف ناپذیری مصرّانه متحجران در قبال مقتضیات زمان و اصرار بر حفظ قالبهای کهن و برداشت روبنایی از دین پدید می آید و موجب ایستایی رشد اجتماعی و یا انزوای قشر متحجّر می شود.
 حکمت و فرزانگی و روشن بینی از مفاهیم متضاد تحجّر به شمار می آیند؛ زیرا متحجران در اثر بهره نبردن از عقل و حکمت و بصیرت به مثابه انسانهای نابینایی هستند که از فضای حاکم بر اطراف خود کاملاً ناآگاه اند، قدرت تشخیص خطرهای قریب الوقوع و پیامدهای منفی یک ایدئولوژی مخرب و خطرناک را که باعث از بین رفتن ایده آلهای انسانی می شوند، ندارند و این امور کاملاً مخالف رفتار یک انسان حکیم و فرزانه و تیزبین است. (منبع)

تحجر به معنای عدم استفاده صحیح از عقل و توقف خشک و بی اساس بر احادیث و سنت های غلط است و این امر به شدت در اسلام نفی شده است و مورد نهی قرار گرفته است

امام علی(ع) فرمودند دو گروه پشت مرا شکستند یکی عالم پرده در و دیگری جاهلی که خود را عابد می داند(بحارالأنوار ج : ۲ ص : ۱۱۱) . ما باید به این توجه داشته باشیم که دین اسلام آخرین دین است و برای تمامی دوران آمده است در دین اسلام دو نوع حکم داریم یکی ثابت و جهان شمول که همیشه و در همه حال وجود دارد و تغییر نمی کند مانند نماز خمس زکات و اصل حجاب و یکی احکام متغیر که با توجه به تغییرات و شرایط طبق ضوابط مشخصی قابل تغییر است و این برای این است که نیاز انسان را در همه شرایط برآورده سازد.(منبع)

همچنین باید توجه داشت که وضع چنین قوانین و دستورالعمل هایی به طوری توهین به بینندگان داخل کشور ،مهمانان برنامه ها و البته مجریان آنها است. توهین به بینندگان داخل کشور است برای اینکه اگر صحبت مجری و مهمان با جنس مخالف غلط است پس چرا در شبکه هایی مثل پرس تی وی و العالم که مخاطبان خارجی دارد غلط نیست؟!  توهین به مجری و مهمان برنامه است برای اینکه مگر جلوی چشم این همه دست اندرکار و بیننده میخواهند چه کار کنند !؟ در اسلام هم تنها جایی که معاشرت زن و مرد نامحرم را منع کرده در خلوت و تنهایی است. بنابراین با توجه به موارد ذکر شده میبینیم که این دستورالعمل مصداق بارز تحجر و جمود است که وجود آن در تلویزیون کشور که باید نماد فرهنگ کشور باشد سم است. و همانطور که گفته شد اسلام دینی است به روز و قوانین اسلامی و احکام متغیر آن باید متناسب نیازها و فهم و درک بشر در زمانه ها باشد.