ارائه بلیط نشانه شخصیت شماست سپتامبر01

برچسب ها

نوشته های مربوطه

به اشتراک بگذارید

ارائه بلیط نشانه شخصیت شماست

اگر تا به حال اتوبوس سوار شده باشید شاید متوجه این شده اید که در پشت بلیط ها جمله های متنوعی از توصیه ها و اطلاعات عمومی گرفته تا احادیث و جملات حکیمانه ،نوشته شده است.اما اکثراً توجهی به این جملات نمی کنند و هنگامی که بلیط تهیه میکنند بلافاصله در جیب خود گذاشته و وقت پیاده شدن یکی را جدا میکنند و به راننده میدهند و راننده هم آن را پاره کرده و در سطل می اندازد.اما بد نیست برای یک بار هم که شده به جای این که دهها دقیقه منتظر بمانید که کی اتوبوس میرسد یا به جای اینکه در اتوبوس ایستاده اید و بی حوصلگی میکنید یک نگاهی به پشت این بلیط ها بیاندازید و از جملات آنها استفاده کنید ودر طول روز از جمله هایی که خوشتان آمده برای دیگران تعریف کنید تا ملکه ذهنتان شده و یک جایی  دو کلمه حرف حسابی برای گفتن داشته باشید.

در ادامه جملاتی که در پشت ۱۰ برگ از بلیط هایی که تازه امروز خریدم را براتون نوشتم تا ببینید که همچین بیراه هم نمیگم.

اگر تا به حال اتوبوس سوار شده باشید شاید متوجه این شده اید که در پشت بلیط ها جمله های متنوعی از توصیه ها و اطلاعات عمومی گرفته تا احادیث و جملات حکیمانه ،نوشته شده است.اما اکثراً توجهی به این جملات نمی کنند و هنگامی که بلیط تهیه میکنند بلافاصله در جیب خود گذاشته و وقت پیاده شدن یکی را جدا میکنند و به راننده میدهند و راننده هم آن را پاره کرده و در سطل می اندازد.اما بد نیست برای یک بار هم که شده به جای این که دهها دقیقه منتظر بمانید که کی اتوبوس میرسد یا به جای اینکه در اتوبوس ایستاده اید و بی حوصلگی میکنید یک نگاهی به پشت این بلیط ها بیاندازید و از جملات آنها استفاده کنید ودر طول روز از جمله هایی که خوشتان آمده برای دیگران تعریف کنید تا ملکه ذهنتان شده و یک جایی  دو کلمه حرف حسابی برای گفتن داشته باشید.

در ادامه جملاتی که در پشت ۱۰ برگ از بلیط هایی که تازه امروز خریدم را براتون نوشتم تا ببینید که همچین بیراه هم نمیگم.

 


مال خود را به غیر مسپار که بازپس گرفتن آن کمتر از گدایی نیست

 

سیگار کشیدن عامل ۸۰ درصد از سرطانهای ریه می باشد

 

بگذر ز غرور و خود پرستی      بنگر که چه میشوی چه هستی

 

مصیبت ها و ناملایمات کلیدهای پاداش و ثواب هستند(امام دوم شیعیان)

 

سه چیز است که محبت آورد: قرض دادن ،فروتنی و بخشش(امام ششم شیعیان)

 

شهروند گرامی با ارائه بلیط ما را در خدمات بهتر یاری فرمایید

 

صله رحم، حساب را در روز قیامت آسان میکند(امام ششم شیعیان)

 

سیگاریها سالانه مبلغ ۱۱ تریلیون دود می کنند

 

روابط عمومی شرکت واحد پذیرای انتقاد و پیشنهاد و تحویل اشیاء گمشده شماست ۴۴۶۲۰۳۸

 

دوست دارم که دوست عیب مرا همچو آینه پیش رو گوید نه آنکه چون شانه با هزاران زبان پشت سر رفته ،مو به مو گوید

 

دوستان نظرات شما باعث دلگرمی من است